"ЕТЪР ТУРС КЪМПАНИ" ООД
гр. Велико Търново 5000
ул. "Ивайло" 2
089 221 7915
e-mail: hoteletar@hotmail.com