За провеждане на семинари и презентации комплексът разполага с конферентна зала с 60 места. Залата е оборудвана с флипчарт, шрайбпроектор, прожекционен екран, климатик.
На деловите и ангажирани гости ще предложим компютър интернет, факс и ксерокс.